Fluxus Heidelberg Center BLOG

This BLOG is maintained by the FLUXUS HEIDELBERG CENTER. See: WWW.FLUXUSHEIDELBERG.ORG.

This FHC BLOG will contain an overview of all news we find and get in connection to Fluxus. Articles, publications, events, celebrations, Biographies, you name it. Every month the collection of the blog will be published on the FHC website as a digital archive

Saturday, December 20, 2008

News from Graphic Design Museum Breda

PERSBERICHT
by Bogaert, mw. F. van den
Officiële installatie Mieke Gerritzen in het Graphic Design Museum

Vandaag (20 December 2008) is onder grote belangstelling Mieke Gerritzen officieel geïnstalleerd als directeur van het Graphic Design Museum. In het hart van het museum, het auditorium, gaf Gerritzen een video presentatie waarin ze haar visie voor het komende jaar presenteerde.

“Het museum moet iedereen gaan bedienen en dat kan omdat het vak heel breed is geworden. Iedereen heeft, in toenemende mate, te maken met grafisch ontwerpen. Steeds meer mensen zijn er mee bezig, kijk maar naar al die foto’s en filmpjes op Flickr en YouTube. De hele wereld is afhankelijk geworden van technologie. Mensen communiceren steeds meer via beeldschermen. Mijn doel is om historie en actualiteit met elkaar te verbinden. Ik zal zorgen dat we elke keer met goede onderwerpen en tentoonstellingen nieuwe mensen trekken.’’

Ook maakte Gerritzen bekend dat de befaamde jonge ontwerpster Luna Maurer een tentoonstelling zal krijgen volgend jaar en dat het museum een digitale interactieve banier zal ontwikkelen voor het gebouw.
Mieke Gerritzen wil allereerst de website opnieuw inrichten.
Die website moet zich ontwikkelen tot een platform voor iedere dag met filmpjes en online tentoonstellingen.

" Websites bouwen is immers de core business voor grafisch ontwerpers. Ook de winkel moet winstgevend worden, ik wil daar een grafisch warenhuis van maken met bijzondere producten."

Mieke Gerritzen (1962) volgde haar opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze werkte begin jaren negentig mee aan de allereerste Nederlandse websites, waaronder die van de VPRO. De laatste jaren maakte Gerritzen films, publiceerde boeken en organiseerde publieke evenementen zoals The Biggest Visual Power Show in Nederland, Duitsland en Los Angeles.
Van 2002 tot december 2008 was Mieke Gerritzen hoofd van de afdeling Grafisch Ontwerpen van het Sandberg instituut, de master opleiding die is verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie.

Tijdens de bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Directeur a.i.Peter Rijntjes. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Hedy D’Ancona, bood een exclusief ontworpen beeldcolumn van het ontwerpduo de DesignPolitie aan.
D’ancona bedankte Peter Rijntjes voor hetgeen hij binnen een korte tijd voor het museum heeft weten te realiseren.
In minder dan een jaar tijd wist hij de nieuwbouw, organisatie en het tentoonstellingsprogramma van het museum succesvol gestalte te geven. Vanaf januari 2009 gaat Rijntjes zich als kwartiermaker inzetten voor
de nominatie van Brabantstad als Europese Culturele Hoofdstad in 2018.

Babel Fish--> Englisch
Press BULLETIn Official installation Mieke Gerritzen in the Graphic design museum Today(20 December 2008) under large interest Mieke Gerritzen it has been installed officially as a director of the Graphic design museum. In the heart of the museum, the auditorium, Gerritzen gave a video presentation in which presented its vision for the coming year them. The museum must will everyone serve and that is possible because the profession has become very broad. Everyone is, more and more, make with graphic devises. More and more people are, look but to all that photograph and small films on Flickr and YouTube. The complete world has become dependent on technology. People communicate more and more by means of display devices. My aim is chronicle and link topicality with each other. I will ensure that we each time with good subjects and exhibitions draws new people. Also Gerritzen made confessed that famous young for the Luna Maurer will get the exhibition to next year and that the museum will develop a digital interactive banner for the bldg. Mieke Gerritzen want arrange first of all the Internet site again. That Internet site must develop to a platform for every day with small films and online exhibitions. " Internet sites build the core business for graphic designers are. Also the shop must become profitable, I want make of it a graphic products house with particular producten." Mieke Gerritzen (1962) followed its training to the cane-plantation academy in Amsterdam. She cooperated beginning years ninety in the very first Dutch Internet sites, among which that of the VPRO. The last years made Gerritzen films, published books and organised public events such as The Biggest Visual Power show in the Netherlands, Germany and loose Angeles. From 2002 up to December 2008 Mieke Gerritzen head of the department graphic designs of the Sandberg institute were, the master training which has been linked to the Gerrit cane-plantation academy. During the meeting farewell of director a.i.Peter was also taken Rijntjes. President of the Supervisory Board, Hedy D'Ancona, offered the design police force to exclusively devised beeldcolumn of the design two-high rolling mill. D'ancona thanked godfather Rijntjes for what he has within a short time for the museum can realise. In than a year time less could he the nieuwbouw, organisation and the exhibition programme of the museum shape successfully. As from January 2009 will use itself Rijntjes as a quarter maker for the nominatie of Brabantstad as European cultural capital in 2018.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 

(c) 2006-2010 by Fluxus Heidelberg Center